Die handhawing, uitbouing, beskerming, ontwikkeling en bevordering van:

  • Christelike waardes met die erkenning en beskerming van vryheid van geloof;
  • Afrikaans en Engels as amptelike voertaal en parallelmedium onderrig;
  • Hoë onderrig- en akademiese standaarde;
  • Verskeidenheid buite-kurrikulêre aktiwiteite op sport vlak en kultuur gebied;
  • Karakter van die skool;
  • Leuse van die skool;
  • Leerlinge tot verantwoordelike burgerskap;
  • Leierskap;
  • Professionele Personeel;
  • Ouer vennootskap.