Sielkundige

Betsie Swanepoel


Arbeidsterapeut

Sanet Venter


Spraakterapeut

Terine Visagie


Spraakterapeut

Laurette Lemmer


Sielkundige

Cora Breytenbach


Maatskaplike werker

Marla louw


DIENSTE

Dissipline

 • Dagboek inskrywings
 • Gedragsfasilitering
 • Vaardigheidsontwikkeling (groepe)
 • Kommunikasie met ouers
 • Detensie
 • Oueronderhoude en ouerleiding
 • Onderhouding met hoof
 • Dissiplinêre verhoor

Opleiding

 • Leierskapontwikkeling
 • Fasiliteerderontwikkeling en toerusting
 • Studiemetodeopleiding

Terapie

 • Trauma hantering
 • Psigologiese Evaluasies
 • Spelterapie
 • Groepterapie Ouerleiding
 • Arbeidsterapie
 • Remediëring
 • Spraak/taalterapie

Projekte

 • Omgeeprojek
 • Waardeprojek
 • Anti-boelieprogram
 • Maatskaplike ondersteuning

WOW NELLIEWAARDES!!

Ons beleid is om te ondersteun en te help waar ons kan.