Braam van Wyk

Kuns en Kultuur

+27137528148KUNS

Die kunskomponent dien as bedryfsorganisasie wat aan alle voornemende skeppende kunstenaars die geleentheid gun om hulle talente te ontwikkel.

DRAMA

Die doel van die dramaproduksies is om aan leerders die geleentheid te bied om hulle talente op hierdie gebied te ontgin.

DANS

Die doel van die dansproduksies is om aan leerders die geleentheid te bied om hulle talente op hierdie gebied te ontgin.