ATKV-REDENAARS

Die ATKV Redenaarskompetisie is 'n nasionale kompetisie, wat deur die ATKV uitgeskryf is. Die ATKV het hul veertiende bestaansjaar in 2008 herdenk. Die missie van die kompetisie is om Afrikaans in sy totaliteit, met al sy variante, te bevorder en om aan die jeug 'n geleentheid tot taalvaardigheidsontwikkeling te gee.

Die ATKV se doelwit is o.a. om logies kreatiewe denke te ontwikkel, eie menings en argumente te formuleer en om met selfvertroue ander mense tot hulle standpunt oor te haal. Omdat Laerskool Nelspruit met hierdie doelwitte kan identifiseer, skryf ons jaarliks sprekers hiervoor in.

Hierdeur waarborg ons groter blootstelling en ontwikkeling vir ons eie sprekers.

INTERNE REDENAARSKOMPETISIE

Laerskool Nelspruit het 'n Interne Redenaarskompetisie wat jaarliks gehou word. Die sprekers wat hieraan deelneem word vooraf deur die taalonderwysers in die klaskamer geïdentifiseer. Die beste vyf sprekers in die graad word dan uigenooi na dié geleentheid.

Tydens die Interne Redenaarsaand maak ons van onpartydige beoordelaars gebruik. Die doel van hierdie aand is nie nét blootstelling en ontwikkling nie, maar ook om sprekers te identisfiseer vir die eksterne redenaarskompetisies vir die volgende jaar. Die bekwame beoordelaars kondig aan die einde van die aand die eerste drie plekke in elke graad aan.

Vàn hierdie sprekers, afhangende van die hoeveelheid sprekers wat aan die eksterne kompetisies mag deelneem, word dan ingeskryf vir die eksterne kompetisies die volgende jaar.

RADIKALE REDENAARS

Een van die eksterne kompetisies waaraan die Nellies deelneem, is die RRF (Radikale Redenaars Fees). Dit verloop soos enige redenaarskompetisie, behalwe dat almal wenners is. Tydens hierdie uitdunrondtes word leerders in groepe van 10-15 sprekers verdeel. Elke groep, bestaan, sover moontlik uit leerders van verskillende skole in dieselfde graad. Die doel hiervan is om leerders blootstelling te gee aan die redenaars van ander skole.

Aan die einde van hierdie uitdunrondtes, ontvang elke spreker 'n sertifikaat met individuele kommentaar daarby. Die sertifikate word as goud, silwer of brons uitgereik na gelang van die persentasie wat deur die beoordelaar toegeken is.

Alhoewel die hoofdoel van die RRF is om aan leerders 'n "sprekers-platform" te bied, is daar ook vir die meer kompeterende redenaars voorsiening gemaak. Na afloop van die RRF in elke streek, sal sommige leerders uitgenooi word om aan 'n semi-finale en finale rondte deel te neem.