Monique Orton

Tennisorganiseerder


BOODSKAP VAN DIE TENNISORGANISEERDER

Tennis at Laerskool Nelspruit is an individual sport hidden within a team sport, you play as an individual but you are represented as a team. Tennis is a “gentleman’s/woman’s” sport, it is based on etiquette and good sportsmanship.
At Laerskool Nelspruit we encourage as many learners as possible to participate in all the festivals starting with Grade 1’s -this helps instill the love for tennis which we hope will grow with them for life.
 
 
LEAGUES:
We participate in the Open A and B leagues where we tend to do very well. The tennis was run differently this year for the u/11’s, they all played individually which allowed them to get a lot of exposure and practice. Our Open teams played beautifully with the Open A girls team coming 2nd in the league and the Open A boys team winning their league.
We had a Grade 1 and 2 tennis festivals as well which was amazing to see. The Grade 1 and 2’s really showed a huge interest. This will help tremendously with the development of tennis. There was also a Grade 3 and 4 tennis festival which allowed more children to get onto the tennis court. All in all, tennis is starting to grow here at Laerskool Nelspruit and we are excited to see what happens next.

Tennis is played throughout the year in the Lowveld. Participation in tournaments is encouraged. Players can register with Lowveld Junior Tennis and participate in all the games and tournaments hosted by them. The tennis courts are available throughout the year for practicing and tennis matches. During the second term, the first two courts will however be used for netball games.
 

MISSIE

Tennis by Laerskool Nelspruit word beskou as ‘n opvoedkundige aktiwiteit. Die spel, afrigting en administrasie word gegrond op opvoedkundige beginsels. Gesonde kompetisie tussen individue en ander skole word aangemoedig maar die genot van die spel moet nooit onderbeklemtoon word nie.
Die ontwikkeling van basiese vaardighede en fisiese fiksheid is die primêre doelwitte.
Sportmangees aanvaarbare gedrag, op en van die baan af en regverdigheid, moet te alle tye seëvier.
Die feit dat tennis in baie opsigte ‘n individuele sport is, kan nie geïgnoreer word nie, maar nie ten koste van spanbou nie. Alle spelers moet bewus wees daarvan dat hulle vir hulle skool speel sowel as vir hulleself. Persoonlike doelwitte moet gekoester word en in balans wees met die doel om vir ‘n span te speel.

VISIE

Om die spel tennis te bevorder sodat dit vir elke speler ’n genotvolle, sowel as ’n sosiale sportsoort sal wees. Om as lid van ’n span, die etiek sowel as die vaardighede van die spel by die spelers tuis te bring. Die wenmotief moet nie oorbeklemtoon word nie, eerder die belangrikheid van onselfsugtigheid, trots op prestasie, beheer van humeur en die vermoë om met grasie te wen of verloor.
Hierdie is ook ‘n sportsoort waar die speler homself kan uitleef om persoonlike doelwitte te stel en na te streef. Ten spyte van persoonlike prestasie is dit die doel by die Nellies om in spanverband aan toernooie en wedstryde deel te neem. Elke speler gee dus sy beste en ondersteun ander met die doel om die maksimum punte vir die span te behaal.
 

PROEWE

Voor die tennisseisoen word daar elke Maandag proewe gedurende die tweede en derde kwartaal gehou. Dit gee aan elke speler die geleentheid om in aanmerking te kom vir die skool se span. Na die sluitingsdatum word die finale ranglys bepaal op grond van die punte wat elke speler behaal het gedurende die proewe.
Om in enige Laeveld toernooi deel te kan neem, moet spelers by Laeveld Junior Tennis geregistreer wees. Players must be registered with Lowveld Junior Tennis in order to participate in any Lowveld Tournaments.

CODE OF CONDUCT

  On the court
 • At this level, most games are played without a referee, therefore good sportsmanship is of the utmost importance.
 • Players will maintain a positive attitude throughout matches.
 • Rackets will not be thrown on the ground.
 • Players will not argue with their opponents. They are however allowed to direct a friendly request for the explanation of a point that is uncertain.
 • No player will continue playing after a double bounce of the ball.
 • An unsportsmanlike player will not be able to play competative.
 • Players will not chew chewing gum.
 • Players are expected to shake hands with their opponents after a game.
  Off the court
 • It is expected of all players to be punctual at all times for matches, practices and bus departure. Remember to thank the driver of the bus.
 • Players will support their team mates when they are not busy playing matches.
 • No player leaves before all the matches are over.
 • During home matches, the captain will welcome the guests and show them where the facilities are.
 • The home team will provide the guests with refreshments.
 • After a match, the players should thank the coach and players of the visiting team.