Riana Davel

Netbalorganiseerder

084 819 9198


BOODSKAP VAN DIE NETBALORGANISEERDER

At Laerskool Nelspruit we believe that netball plays an important role in the education of a young girl.
Netbal is ‘n spansport wat jou leer van spangees, dissipline, reëls en sosialisering. Netbal word met passie afgerig en daardeur presteer ons spanne uitstekend. Op individuele vlak presteer ons spelers verder deurdat hulle in provinsiale spanne opgeneem word, om ook daar ons skool se naam uit te dra.

NETBAL SEISOEN

Netbal se voorseisoen vind plaas gedurende die 1ste kwartaal van die jaar. Liga wedstryde vind plaas gedurende Kwartaal 2.

MISSIE

Elke speler se indivdualiteit, ontwikkeling, vermoë om in ‘n span te speel, die posisie waar sy speel, en waar sy ‘n sinvolle bydra maak sonder om blootgestel te word aan onnodige druk, verskil. If we all respect this, our players will have a better chance of just being girls and playing and enjoying netball.

VISIE

Our vision is to provide the girls with above else, the experience to develop a lifelong commitment to sport!

NELLIE NETBALSPANNE / TEAMS

                                           LIGA
Ligaspanne neem deel vanaf O/11 tot O/13 en Laerskool Neslpruit lewer elke jaar bo-gemiddelde netbalprestasies waarop ons baie trots is. Spanne vaar deurlopend so goed tydens die liga, dat ons buite provinsiale grense gaan deelneem aan toernooie soos die Suid-Afrikaanse Skole Netbaltoernooi.

O/11A – B
O/12A - B
O/13A - B

                                      SPANNE
Mini-netbal word aangebied vir leerlinge van Gr. 1 tot Gr. 3. Dogters kry die geleentheid om op ‘n informele wyse blootgestel te word aan netbal.

Gr 1 en 2 Mini-Netbal (Krokkonelletjie Dag)
O/9A-D (O/9 Feesdae)
O/10 A-D
O/11 C-D
O/12 C-D
O/13 C-D

KLEREDRAG

Alle dogters, vanaf O/9 – O/12 asook O/13 C en D spanne dra die amptelike Nellie Netbaldrag. Die O/13 A en B spanne se klere verskil van die res van die spanne.
  • Wit kort kousies

  • Sport tekkies

  • Maak asb. seker die hare is uit die gesig weggesteek.

Die O/7 en O/8 dogters moet asseblief nie die Netbalklere koop nie. Hulle speel by die Krokonelletjie dag in hulle skoolklere.

AFRIGTERS / COACHES

Our coaches are all well qualified, have a love for netball, and their aim are to coach as professionally and effectively as possible.
Die Nellie Afrigters hou gereeld vergaderings om die vordering van spelers en spankeuses te bespreek. Die afrigters is toegewyd om hul kennis van netbal aan elke netbalspeler by die Nellies oor te dra, om elke speler se vaardighede te ontwikkel en om sinvolle en genotvolle afrigtingsessies aan te bied.
The coaches have the best interest of every player at heart.

NETBALKURSUSSE

Korrekte, gespesialiseerde afrigting is uiters belangrik aangesien Netbal reeds op Laerskool vlak baie gespesialiseerd raak.
Dr. Elsje Jordaan, voormalige Nasionale Netbal kaptein in 13 internasionale wedstryde, insluitend die Wêreldbeker in 2003, is nou betrokke by die opleiding van ons afrigters en bied ook jaarliks die Netbalkursus vir die dogters en afrigters aan.
Die seisoen se Netbaloefening word ook deur haar uitgewerk.

TRIALS

The school teams (U/10 – U/13) are chosen by a panel of 5 independent coaches. Basic Netball skills and the ability to play in a team are amongst the criteria used to select a girl for a team.
The U/12 en U/13 girls are also afforded the opportunity to participate in the Circuit trials, Sub Regional trials and Regional trials.