GESONDE GEES

Sport by Laerskool Nelspruit, word afgerig deur onderwysers, wat in hoofdoel poog om kinders bloot te stel aan 'n sport of vaardigheid, om daarmee 'n saadjie in die kind te plant, wat sal gedy in 'n leeftyd van deelname!

‘n GESONDE LIGGAAM HUISVES ‘n GESONDE GEES!

POLICY

The extra-curricular policy is drafted in conjunction with the Governing Body, the staff members and the Principal.

VOORSEISOEN / BINNESEISOEN DEELNAME

Daar word ’n natuurlike oorvleuling tussen sportsoorte toegelaat.
Die eerste kwartaal is uitgesonder vir : Atletiek, Skaak
Die tweede kwartaal : Rugby, Netbal.
Die derde kwartaal : Tennis, Hokkie, Landloop, Krieket.
Die vierde kwartaal : Swem, Tennis, Skaak

Die sportsoort waaraan Laerskool Nelspruit, asook die Personeel wat hier skoolhou as afrigters betrokke is, gedurende die eerste deel, van die eerste kwartaal is Atletiek.

Atletiek word tot die laaste * Vrydag in Februarie, (*Interlaer datum) in die eerste kwartaal, as die “Binneseisoen” sportsoort beoefen synde die Interlaer byeenkoms die einde van die formele atletiekseisoen vir die skool aankondig. Atlete wat na die Interlaer verder vorder doen dit as deel van Junior sport, en moet eie vervoer, eie afrigting ens, beding. Die rede hiervoor is onder andere daarin gesetel dat die talentvolle kinders dan op Provinsiale vlak begin meeding en dat die skool geen bedingingsmag het in die strukture nie.

Coaches are allowed to follow a pre-season program, for the official sports code which follows in the next term, on condition that it does not clash with the extra-curricular school programme, or even worse that they do not discriminate against a child who has to keep on participating in the official sports code, on Provincial level, for that term.

OEFENSESSIES WAT KONTAK IN FORMELE SPEL IMPLISEER WORD NIE TOEGELAAT IN DIE VOORSEISOEN TYDPERK NIE!

Dit is waar vir elke ander dissipline vir elke kwartaal. So kan die krieket bv in die tweede kwartaal, indien dit moontlik is, op ‘n dag (Vrydag) die nette gebruik om hul spelers voor te berei vir die seisoen. As ‘n seun wil krieket speel – omdat dit hoofsaaklik individuele vaardighede vereis, MOET hy liefs aan ‘n klub behoort en REGDEUR die jaar kwaliteit afrigting ontvang as ’n ouer van sy kind verwag om uitsonderlik te presteer!

Die enigste toegewing wat gemaak is, op ouers se aandrang, is dat die seuns en dogters wat sou gaan toer, die geleentheid gebied moes word om hul plek in die toerspan te kon uitpresteer en dit is gedoen. Weereens op die voorwaarde dat die atlete, wat reeds in die vorige jaar in die A-span was, outomaties gekwalifiseer het vir die span. Hierdie proewe word gehou nadat die Atletiekspan vir die Interlaer saamgestel is. Atlete neem nie deel aan die rugby-, netbalproewe nie. Indien ’n atleet in die vorige jaar in die A-span gespeel het is hy deel van die oefengroep. Na afloop van die Interlaer, word met die skool se medewete, voluit met rugby- en netbal oefening begin! Dit is die amptelike beleid van die skool en is op al die sportsoorte van toepassing. ’n Sportkode mag, in die kwartaal wat die amptelike seisoen voorafgaan, met oefening begin, op voorwaarde dat die sportsoort wat voorkeur in die kwartaal geniet, heeltemal afgehandel is.

Wat die swem betref is dit nie so maklik nie.

Swem word regdeur die jaar beoefen. Die meeste kinders behoort aan swemklubs en het hulle eie professionele afrigters. Die skool is op hierdie stadium slegs instaat om hierdie sportsoort te organiseer. Die skool swem amptelik, met die skoolspan, in die vierde kwartaal. Kinders wat dus in die eerste kwartaal swem, swem wel in die skool se kleure maar doen dit op grond van die vorige jaar se prestasie en hoofaaklik omdat die Provinsiale strukture hul seisoen so bestuur. Die skool het geheel en al geen beheer oor die Provinsiale strukture nie. Hulle bepaal die MUSSA, USASSA ens byeenkomste. Alhoewel dit ons kinders is, die skool erkenning gee vir hul deelname aan USSASA en dit in die eerste kwartaal plaasvind, is swem nie deel van die binne-seisoen program vir die eerste kwartaal nie.


Dit is ook op Skaak van toepassing.

‘n Kind (en daar is baie van hulle) wat ‘n goeie atleet, rugbyspeler en swemmer is, en wat by al drie die dissiplines probeer hou, bevind HOMSELF in ‘n baie netelige posisie!

DIT IS PRESIES WAAROOR DIE SKOOL STANDPUNT PROBEER INNEEM!
Skaak deelname by Laerskool Nelspruit het ten doel om die spelers se konsentrasievermoë en selfvertroue te verbeter. Hulle leer ook om situasies te analiseer en besluite te neem. Skaak word vereenselwig met ‘n helder verstand, briljante besluitnemers en uitstaande strategiese denkers. Dit bevorder logiese redenering en is ‘n toets vir geduld, breinkrag en konsentrasie. Dit is ‘n spel wat waarders soos respek en eerlikheid bevorder.

LIGA WEDSTRYDE / LIGA WENNERS

The school participates in the formal structures in the Lowveld. All the codes participate on a friendly basis.
The policy to this regard is as folows:

Daar word aan elke sportkode een kwartaal toegeken vir amptelike deelname deur die skool. Sou ’n individu verder wou gaan aan die einde van die kwartaal, moet hy self ’n struktuur vind waarbinne hy dit kan doen. Al sou ’n span dus onoorwonne wees in ’n kwartaal en daar in die Laeveld se struktuur voorsienning gemaak word vir uitdunne en wenners van streke, sal Laerskool Nelspruit nie daaraan kan deelneem, indien dit nie in die kwartaal wat vir die sportsoort toegeken is, kan plaasvind nie.

Elke kwartaal het ook sy eie kwota administratiewe en logistieke verantwoordelikhede waaraan die onderwysers gemeet word. Dit is veral ook waar van die akademie en aanverwante Departementele aspekte waaraan hulle moet voldoen vir bevordering ens.

Dit is bykans onmoontlik om in die vierde kwartaal buite-kurrikulêr deel te neem.
Die skool begin alreeds in September, onder andere die akademiese jaar af te sluit, bevordering van die leerlinge te doen, portefeuljes saam te stel, en ook om voluit vir die nuwe akademiese jaar te beplan. Daar is doodgewoon nie nog tyd om na ’n vakansie, ’n span weer te mobiliseer vir uitspeel wedstryde en op die koop toe te verwag dat die bevordering van die kinders foutloos moet verloop nie. Om sake te kompliseer vind Feesjaar aktiwiteite, die revue, konserte en aanverwante kultuur aksies ook gewoonlik in die tyd plaas.

SLOT

Die Personeel se primêre verantwoordelikheid is om onderrig aan te bied. Hulle word nie gekompenseer vir afrigting van enige sportsoort of kultuur aktiwiteit buite die normale skoolure nie. Die Nellie Personeel is by sport betrokke omdat hulle die belangrikheid van die opvoedkundige waarde van deelname verstaan. Ons beskou sport as ’n verlengstuk van die klaskamer. Ons glo dat elke kind oor die potensiaal beskik om te ontwikkel in die mens wie hy bedoel is om te wees. Om die vormende waarde van sport te laat gedy is ons in Laerskool Nelspruit nie meer deel van Superreekse, ligas en nommer een posisies op ranglyste nie. Ons berei die kinders voor, deur by hulle ’n liefde vir deelname en gesonde lewensgewoontes te kweek, sodat hulle, as hulle SELF oud genoeg is, kan besluit om die strawwe kompeterende sportwêreld in te gaan en ’n leeftyd van deelname te kan geniet!

Dit is ongelukkig waar dat daar vandag volwassenes is wat * 4 en 5 jarige kindertjies leer lees en skryf en daarmee loop en spog! Daar is ook ouers wat glo as hul kind nie daaraan blootgestel word nie hulle ’n geradbraakte onderrigprogram ontvang en dan bereid is, om deur hulle nekke te betaal, en ten koste van hul kind se welsyn, hulself allerlei genotvolle samesyn te ontneem. Dit is hierdie selfde onnadenkende volwassenes wat van hierdie * kindertjies verwag om as “atlete” deel te neem, aan atletiekbyeenkomste, hulle te wil laat hardloop teen tyd, om volwaardige rugby-, netbal-, krieketwedstryde te speel ens, ens!

Die sogenaamde “kenners” (wat terloops die mense uitbuit met astronomiese bedrae geld) maak ook oningeligte ouers touwys dat indien hulle nie nou al begin met die gereedmaak proses vir die harde ongenaakbare werklikheid van die sake- en sportwêreld nie, hul kinders dit nie gaan “maak” nie! Dit is van alle waarheid ontbloot!

’n Kind in die ouderdomsgroep van 5-13, moet deur ’n fenomenale aantal prosesse gaan om alledaagse lewensvaardigehede aan te leer en moet soveel repetisies daarvan doen, voordat hulle dit bemeester het, dat daar nouliks genoeg tyd oor bly om spesifieke sport- en akademiese vaardighede aan te leer. Daar is OUERS wat glo dat hulle, hul kinders ’n guns doen deur hulle op een middag te laat danslesse neem, netbal by die skool speel, ekstra Wiskunde klasse laat neem direk daarna, ‘n viool les inwerk en dan op die koop toe die kind druk om die Dux leerling in die Graad te wees! Omdat sport ook nog ’n uitstekende beroepsrigting geword het moet hierdie arme kinders, ure spandeer in ekstra “kondisionerings sessies” word hulle deur professionele afrigters, die fynere kunsies van die spel aangeleer, word hierdie kinders op ‘n streng dieet geplaas en word kreatien en verskeie ander verbode middels aan die kinders gegee om te verseker dat hulle voor die res sal bly! Alles teen ’n prys – ALLES TEN KOSTE VAN ONS GROOTSTE SKAT – ONS KINDERS! “IT IS TIME TO WAKE UP AND SMELL THE COFFEE!!!”

Parents who need more information will have to make an appointment with the Principal, or Governing Body member, responsible for the extra-curricular proramme.