ASSESSERING

SKILLS DEVELOPMENT

Assessment is a crucial aspect of learning and this is a continuous process. Children are assessed on classwork and they are also given an opportunity to prove their research skills by completing projects. Assessering van die leeruitkomste vind deurlopend deur die jaar plaas en assesseringstandaarde word hiervoor gebruik.

PURPOSE

Die hoofdoel met die assessering van kinders is om hulle individueel te laat groei en ontwikkel, om vordering te monitor. Assessering moet alle kinders akkommodeer en inklusiewe onderrig moet deurgaans toegepas word. Assessering stel die onderwyser in staat om leerprobleme te identifiseer en heronderrig en remediëring te bepaal. At the end of each term the children receive a report which reflects the child’s ability.

ONTWIKKELINGS KLASSIFIKASIE

Die volgende skale word gebruik om die vlak aan te dui
waarop kinders die leeruitkomste bereik het:
KODE PERSENTASIE BESKRYWING
7 80 - 100 Uitstaande prestasie
6 70 - 79 Meriete prestasie
5 60 - 69 Substansiële prestasie
4 50 - 59 Voldoende prestasie
3 40 - 49 Redelike prestasie
2 35 - 39 Elementêre prestasie
1 0 - 34 Nie bemeester nie