Carla Venter

Finansiële Bestuurder en
Menslike Hulpbronne


Johan Orton

Media Skakelbeampte - Bemarking en Borgskappe


Nico Allers

IT Spesialis


Annelise
Steyl

Barmhartigheid en Siekekamer


Desire
Groenewaldt

Betalings


Lizelle
Steyn

Invorderings en Beurse


Lizette
Venter

Ontvangsdame


Charmaine
Allers

Administratiewe Klerk


Betty
Magagula

Lost and Found


Johan
Fourie

Terreinbestuurder