Oorplasingskaart

Indien u kind(ers) Laerskool Nelspruit gaan verlaat, moet u ‘n aansoekvorm vir die Oorplasingskaart voltooi (ten minste 5dae voor die laaste skooldag) en by die kantoor inhandig.
Die Oorplasingskaart sal een van die vereiste dokumente by die volgende skool wees.
U kan die Oorplasingskaart op die laaste dag wat u kind(ers) by Laerskool Nelspruit is, by Me. Annelize Steyl in die kantoor kom afhaal.

Kliek op volgende skakel om af te laai / Click the following link to download:
Aansoekvorm vir oorplasing / Application to transfer

Transfer Card

Click on the link above to download the Application form.

Should you wish to transfer your child(ren) to another school, you will need to complete an application form for a Transfer Card (at least 5 days before the last school day) and hand it in at the office.
You will need to submit a Transfer Card at your next school.
You can collect the Transfer Card from Mrs. Annelize Steyl at the office on the last day that your child(ren) attends Laerskool Nelspruit.