SKOOL GESKIEDENIS

Laerskool Nelspruit is op 11 April 1916 deur mnr A F van Zyl met 20 leerlinge geopen. Verskeie persone het as Hoof waargeneem totdat mnr D J J Bisschoff op 18 April 1922 as eerste permanente Hoof aangestel is. Sedert daardie vroeë jare het die skool die wel en weë van die Laeveld meegemaak. Malaria het soms so kwaai gewoed dat kinders en personeel siek was en die skool vir tot ses weke gesluit moes word. Die skoolgebou is soms gedurende vakansietye as hospitaal gebruik vir Bilharzialyers in die Laeveld. In 1933 het die skool toestemming verkry om leerlinge tot st. 8 op te lei en aan die einde van 1934 kon hulle spog met 11 leerlinge uit 12 wat in die Juniorsertifikaat eksamen geslaag het. Die skool het toe uit 180 leerlinge bestaan.

On 16 February 1948 Mr A C F Whiteman took over as Principal. The learners numbered 713 of which 177 were students of the higher division. At the end of 1948, 7 of the possible 8 candidates passed the matriculation examination and one of them (Mr D E Gray, ex Principal of Lowveld High School) achieved a first class.

At the beginning of the third quarter of 1952 two new schools opened their doors. One of them, a fully functional high school with 335 pupils with Mr P J du Toit as Principal and a Primary school with 599 pupils and Mr J P Anderson as Principal.

Mnr J C E Fölscher word Januarie 1957 die nuwe Hoof van Laerskool Nelspruit. Die groei van die skool was nou fenomenaal. Op 22 Junie 1959 oorskry die leerlingtal weer die 1000-kerf. In 1961 word die swembad in gebruik geneem en in 1963 word die opening van die nuwe skoolsaal deur mnr A J Koen waargeneem. Die saal word na mnr Fölscher vernoem.

Die skool bied parallelmedium onderrig aan tot op 7 Januarie 1966 toe die Engels-sprekende leerlinge hulle eie skool, Nelspruit Primary, betrek. Voor hierdie ingebruik-neming van die Engelse skool het die getalle op ‘n stadium op 1 395 gestaan! Die Nellies was toe die grootste Laerskool in die land. Na die afstigting was daar nog steeds 1 117 Afrikaanse leerlinge in die skool.

In 1966 het die skool sy 50-jarige bestaan gevier met ’n Jubileum atletiekbyeenkoms, ’n feeskonsert is gehou en ’n gedenkblad is uitgegee. In 1967 staan die getalle weer op 1 224. In 1970 stig nog ’n Afrikaanse skool af van Laerskool Nelspruit. Laerskool Bergland word ingebruik geneem met mnr F J Coeter wat aangestel word as die hoof daarvan.

Mnr. Fölscher tree in 1975 af en mnr C de Wet volg hom op vanaf April 1976. Op 8 Julie 1982 word afskeid geneem van nog ‘n groep leerlinge en onderwysers omdat Laerskool Nelspruit weer moet afstig om ’n derde Afrikaanse skool te vorm. Mnr D A Barnard word aangestel as Hoof van Laerskool Laeveld. Daar het vier Laerskole en een Hoërskool vanaf Laerskool Nelspruit afgestig.

Mnr. De Wet tree in Desember 1985 uit die diens met pensioen. Hy word opgevolg deur mnr K Steyn, wat einde 1998 uit diens Tree het. Mnr Arrie Henn volg hom op en is huidig die Hoof van hierdie dinamiese skool.

INTERESTING ANECDOTES FROM THE SCHOOL’S PAST

In 1926 the Principal wrote in the school’s journal: “at the start of the year many children are absent. They are remaining at home until they are sure that the school has really started.”

In 1927 a children’s bazaar was held. The proceedings from this were £11-7-9. £5-1-6 of this paid for the piano. In 1983 the proceedings from a carnival was R29 195-34.

From the commemorative album we read that children from Krokodilpoort and Schagen were transported to Nelspruit by train. Some kids had to walk more than 6 km to catch the train. As a result of this they were often late. As if this was not enough they had to leave an hour early to prevent them from missing the train. Some days these children were at school for only two and a half hours.

In 1931 the school shot an eight-foot crocodile in the canal. In 1934 a boarding school was started especially for children in need for whom 1p -(10c) a day was received from the board.In 1974 a dolphin show was held in the school’s swimming pool. For this occasion 10 tons of refined salt had to be added to obtain “Sea water”.

In 1986 black workers started with stay away actions in town. This was countered by hundreds of school children doing the work. Since 1916 a lot has happened in and around Laerskool Nelspruit. Our parents, pupils and teachers are proud of everything that has been achieved by the school over the past few years!

STAATSONDERSTEUNDE SKOOL

Laerskool Nelspruit word vanaf 1 Augustus 1992 ‘n Staatsondersteunde skool.

Die belangrikste implikasies daarvan is die volgende:
  • Die skool se fasiliteite (geboue en toerusting) word kosteloos aan die skool as aparte regspersoon oorgedra, onderworpe aan ‘n terugvalklousule ten gunste van die staat indien dit ophou om vir skoolonderrigdoeleindes gebruik te word. Alle koste verbonde aan onderhoud en uitbreiding / vervanging van hierdie fasiliteite word vanaf 1 Augustus 1992 deur die Beheerliggaam (effektief die ouergemeenskap) gedra.
  • Die Beheerliggaam stel eie leerlingtoelatingsvereistes vir die skool vas. Toelating tot die skool geskied jaarliks op skriftelike aansoek en met aanvaarding van en voldoening aan die skool se toelatingsvereistes.
  • Betaling van skoolgeld is verpligtend.

PUBLIC SCHOOL

Although Laerskool Nelspruit was declared to be a public school on 1 January 1997 the Governing Body is responsible for the maintenance of the buildings and grounds, the extra-curricular activities, collecting of school fees and governing functions as set out in the Schools Act 84 of 1994.