NELLIE MIERE

KLASSE / CLASSES

Afrikaans:

Gr. R. – 5/6jr. (24 lle. in ‘n klas)
Gr. RR. – 4/5jr. (22 lle. in ‘n klas)
Gr. RRR. – 3/4jr. (16 lle. in ‘n klas)
Gr. 0 - 2/3jr. (14 lle. in ‘n klas)

English:

Gr. R – 5/6yrs. (24 learners in a class)
Gr. RR – 4/5yrs. (22 learners in a class)

DOELWITTE

· Preparation of the child for formal education.
· Die kind se volle potensiaal word ontwikkel (fisies, emosionele, sosiale,
kreatiewe, intellektuele en kognitiewe vaardighede)
· Ons leer deur middel van spel.
· Ons reeds bekende leefwêreld word uitgebrei en verryk.
· Our teaching program requires involvement and participation by every individual
and we encourage group work.
· Die fokus verskuif na kennis, vaardigheid en die gesindheid van elke leerder.
· Godsdienstige aspekte vanuit ‘n Christelike perspektief geniet intensiewe aandag
en is ‘n groot prioriteit by Laerskool Nelspruit.
· Ons maak leerders bewus van die estetiese bv. natuur, musiek en skeppende kunste.
· Ons skerp goeie gewoontes in bv. persoonlike higiëne, toiletroetine, opruim,
oppas van besittings, respek en trots vir die skool en omgewing.
· A great variety of media is integrated with which the learners have the opportunity
to express themselves fully.
· Stimuleer taalvaardighede deur middel van stories, rympies, gediggies,
prenteboeke, ervarings en gebeurtenisse te verbaliseer.
· Betrek alle sintuie (sintuiglike waarneming) sien, hoor, voel, proe en ruik.
· Dramatisering (fantasiehoek, poppespel, nabootsing van aksies).
· Formulating and expressing arguments are enhanced, learners are involved in
sorting, sequencing, numerical understanding, counting activities, relations in space
and time and measuring.
· Gee aandag aan sosialiseringsmylpale.
· Groot spierontwikkeling: Buitespelaktiwiteite.

SCHOOL TIME

ARRIVAL: 07:15 - 07:45
EDUCATIONAL PROGRAMME: 07:45 - 12:45
DEPARTURE: MONDAY – THURSDAY 12:45 - 13:00
DEPARTURE: FRIDAY 12:30 – 12:40
LAST DAY OF EACH TERM: SCHOOL CLOSES AT 11:30
AFTERCARE: 13:00 – 17:00

FEES

The following fees are payable: Contact the office for the fee amount.
- Registration fee
- Book fee (Gr. R: Bible, Maths, Perceptual, Letter book. Gr. RR/RRR: Bible book)
- School fee and Aftercare fee
- Excursion fee

INSKAKELING BY DIE RES VAN DIE SKOOL

Ons maak gebruik van al die Laerskool se fasiliteite.

SCHOOL ATTENDANCE

Should you need to fetch your child at a time other than the given school times, prior arrangements should be made with the child’s specific facilitator. Absenteeism as result of illness should be reported telephonically. You are requested not to send sick children to school as their participation in the activities will be influenced and it poses a health risk to those in the same class. Children with contagious illnesses or lice should be kept at home until fully recovered. Should such a child attend school, parents will be requested to fetch them immediately. No medicine is allowed to be sent to school.

ADMINISTRASIE EN ANDER REëLINGS

KLEREDRAG

Is beskikbaar by Dino Sportwear / C.K. Embroideries

Somer:

Kortmou Nellie-Mier T-hemp en enige kort blou- of denimbroek van u keuse met kaalvoete.

Winter:

Langmou Nellie-Mier T-hemp en enige lang blou denimbroek / donkerblou ski-pants van u keuse met tekkies. ‘n Blou baadjie of Blou Dri-Mac moet saam met die uitrusting gedra word vir die ekstra koue dae.
Alle klerasie moet duidelik gemerk wees.
‘n Houer vir verlore goedere is beskikbaar in gang A.

UITSTAPPIES

Ons poog om drie uitstappies per jaar te onderneem. U sal telkens per brief, in die onthouboekie in kennis gestel word.

KOMMUNIKASIE

Onthouboekie

‘n “Onthouboekie” word aan elke leerder gegee. Die dissipline beleid en ander belangrike inligting m.b.t. die skool, die tema van die week, nuus, wenke en artikels wat die leerders moet saambring word mooi hierin uiteengesit. Die boekie moet daagliks in die leerder se tas wees. Nuwe inligting word Donderdae ingeplak.

Telefonies

Laat asseblief boodskappe by die sekretaresse (013 752-8148). Afsprake kan met die fasiliteerders en hoof gereel word.

VERJAARSDAE

UITNODIGINGS

Geen uitnodigings mag vir klaspartytjies gestuur word nie.

PARTYTJIEPAKKIES

Stuur maklik uitdeelbare lekkernye. Geen speelgoed of artikels word saam met of in die partytjiepakkies toegelaat nie.

FOOD

LUNCH BOX

Each learner should be supplied with a sandwich and cold drink on a daily basis. Only healthy foods are allowed. Included a list to choose from: Bread, fresh fruit, dried fruit, vegetables, nuts, biltong, dried wors, cheese, yogurt, egg, cold meat, sausage, plain pretzels, homemade salty popcorn, salt biscuits (tux, mini-cheddars), provitas, cream-crackers. Cold drink, juice, water.

NOT ALLOWED

NO sweets, chips, muffins, banana bread, cakes, cookies, cereal bars, chocolates, chocolate spread, cereal, jelly, custard, fizzy drinks or milkshakes are allowed. It will be confiscated.

VEILIGHEID

Die Nellie Miere terrein is afgebaken. Leerders word vergesel na alle aktiwiteite deur die onderwysers. Ouers moet die leerders na en van die klasse vergesel wanneer hulle gebring en kom haal word. Geen leerder sal toegelaat word om die terrein te verlaat sonder volwasse begeleiding nie. Vooraf reëlings en die nodige dokumentasie moet in plek wees voordat iemand anders u kind kom haal.

BUITEKURRIKULêRE AKTIWITEITE

Kindermusiek word weekliks as deel van die dagprogram aangebied. Opsionele aktiwiteite soos Playball, Swimrite, Monkeynastix, Witjassies, CMaths, Kiddie Gym en Puma kidz word vanaf 12:30 - 13:30 by die skool op verskillende dae aangebied. ‘n Ekstra fooi word vir die opsionele aktiwiteite gehef.

KULTUUR EN ANDER

Geleentheid word aan die Graad R leerders gebied om aan die Eisteddfod deel te neem. ‘n Toekenningsgeleentheid word aan die einde van die jaar gehou. Die Kermis, Revue, konserte ens. vorm saam deel van die Laerskool organisasie.

ASSESSMENT REPORTS

Adaptation report: March
Progress report: June
Progress report: September
Assessment report: November

PARENT MEETINGS

During the first term an assessment information evening will be held. After the assessment reports parents will be invited to a one on one meeting to discuss their child’s progress.

FUND RAISING PROJECTS

The learners and parents will have the opportunity to participate in fund raising projects throughout the year. The information will be available in the letter book and Nellie Miere Newsletter.

KUNSAKTIWITEITE

Gee asseblief die nodige erkenning aan u kind se werk. Dit moedig hulle aan om deel te neem. Die kunswerk wat u kind huistoe bring is hul eie werk en nie die van die onderwyser nie.

AFVALMATERIAAL

Vir skeppende aktiwiteite maak ons van afvalmateriaal gebruik, wat goedgunstiglik deur u as ouers versamel en skooltoe gebring word. Afvalmateriaal kan weekliks soos die onthoubriefie aandui aan die klasonderwyser gegee word of in die houers op die stoep geplaas word.

GOUE REëLS VIR AFSKEID NEEM

Ouers moet altyd die kind groet en nie ongesiens wegglip nie. Ouers moet die leiding neem. Wees ferm, vriendelik en selfversekerd in u optrede. Indien u onseker en twyfelagtig optree kan u kind hierdie situasie uitbuit, self onseker raak of u probeer manipuleer.

GENERAL REQUIREMENTS

A school bag should be brought to school every day to keep all the belongings together. No toys or jewellery are allowed. Stationery should be brought on the first day of school. Everything should be marked clearly.

WENKE

Moedig jou kind aan. Help om jou kind bedrewe te laat voel. Moenie te gou inmeng nie. Organiseer jou kind se omgewing. Leer jou kind die gevolge van sy gedrag. Luister sonder om oordele te vel. Wees opreg – moenie voorgee nie. Thank you for trusting us with your most precious gift. We are going to work together with you as our partners in education to achieve happy, balanced and enthusiastic learners for the future!

DIE PAD NA SELFSTANDIGHEID

Dis seker elke ouer se wens dat hul kinders in hul beskermende skadu self sterk stammetjies sal maak. Die pad na selfstandigheid begin vroeër as wat ‘n mens mag dink.Saam gaan ons ‘n verskil maak!

SKRYFBEHOEFTES

GRAAD 0

 
1 Pritt gomstiffies van 43g elk
2 Ponal Houtlym
1 Pak dik vetkryte – Staedtler produk
1 Legkaart – (6 of 9 stuk)
1 Groot plastiekbal
1 Boontjiesak
2 Bokse snesies
1 Dettol spuitbottel handseep
1 Sakkies wet wipes
1 Bakkie vir Vetkryte (10cmx16cm)
1 A5 Plastiek koevert

GRAAD RRR

 
2 Pritt gomstiffies van 43g elk
2 Ponal Houtlym
1 Pakkie vetkryte (dik)
1 Pakkie Olie Pastelle
1 Pakkie Uitdraaikryte
1 Skêr (stomp punt)
1 Legkaart – (12 stuk)
1 Groot plastiekbal
1 Boontjiesak
2 Bokse snesies
1 Sakkie wet wipes
1 Spuitbottel handseep
1 A5 Plastiek koevert

GRAAD RR

 

2 Pritt gom / Pritt glue sticks of 43g each
2 Ponal Houtlym / Ponal Wood Glue
1 Pakkie uitdraaikryte / Screw out Crayons
1 Pakkie vetkryte / Wax Crayons (Thick)
1 Pakkie Olie Pastelle / Oil Pastels
1 Skêr (stomp punt) / Scissor (round edge)
1 Legkaart – (24 stuk) / Puzzle – (24 piece)
1 Groot plastiekbal / Big Plastic Ball
1 Boontjiesak / Bean Bag
1 -2 Liter bak / 2 Litre Ice-cream container
1 Pakkie Wet Wipes
2 Bokse snesies / Box tissues
1 Spuitbottel handseep / Bottle Hand Soap
1 A5 Plastiek koevert / A5 Plastic envelope

GRAAD R

 
2 Pritt gom / Pritt glue sticks of 43g each
2 Ponal Houtlym / Ponal Wood Glue
1 Pakkie uitdraaikryte / Screw out Crayons
1 Pakkie vetkryte (Medium) / Wax Crayons
1 Pakkie Olie Pastelle / Oil Pastels
2 Whiteboardmarkers (Dry Wipe – black)
1 -20 Bladsy / Page Flip file
1 Skêr (stomp punt) / Scissor (round edge)
1 Legkaart – (48 stuk) / Puzzle – (48 piece)
1 Springtou / Skipping rope
1 Groot plastiekbal / Big Plastic Ball
1 Boontjiesak / Bean Bag
1 -2 liter roomysbak / 2 Litre container
1 Sakkie Wet Wipes / Packet Wet Wipes
2 Bokse snesies / Box tissues
1 Bottel Dettol seep / Bottle Hand Soap
1 A5 Plastiek koevert / A5 Plastic envelope