Laerskool Nelspruit se krieket geniet baie aandag en is soos die ander sportsoorte, van kardinale belang vir die seuns se algehele ontwikkeling.

MISSIE

Om aan elke seun die geleentheid te bied om binne spanverband ook individuele vaardighede te ontwikkel.

SPANNE

Die Nellie spanne neem deel op ‘n vriendskaplike basis in die plaaslike liga. Daar is in elke ouderdomsgroep ‘n gekombineerde B-Span om soveel as moontlik seuns die geleentheid te bied om in ‘n wedstryd te kan speel..

PROVINCIAL TEAMS

Each player have the opportunity to participate in the Ehlanzeni regional trials and the Mpumalanga trials.

KRIEKETKOMITEE SE KONTAKBESONDERHEDE:

R Schillingrhyno@nellies.co.za 


* Laai af:  – Mini-Krieketbeleid van Laerskool Nelspruit, druk hier

   *Laai af:  – Krieketbeleid van Laerskool Nelspruit, druk hier
  *Laai af:  – Sportbeleid van Laerskool Nelspruit, druk hier

  *Laai af:  – Meriete toekenningsbeleid van Laerskool Nelspruit, druk hier